Platform Cooperativism Resource Library

Resursbiblioteket är en plats där du kan lära dig och dela kunskaper om kooperativ, plattformskooperativ, den digitala ekonomin med mera.

Vem detta är för

Resursbiblioteket är för alla som är intresserade av plattformskooperativism, från kooperativa medlemmar och andra utövare på marken till forskare och akademiker som studerar plattformskooperativism.

Vem förvaltar detta

Biblioteket förvaltas av Platform Cooperativism Consortium.

Men vi arbetar för att göra detta till ett öppnare bibliotek, där vem som helst kan bidra och lägga till resurser.

Tills vi bygger denna kapacitet, vänligen meddela oss via e-post om det finns några resurser eller viktiga ämnen som saknas. – pcc@newschool.edu

Hur detta byggdes

Resursbiblioteket byggdes i samarbete av Platform Cooperative Consortium, Inclusive Design Research Centre och en grupp koopeativ-designers som vi kontinuerligt har engagerat under hela designprocessen för att få feedback, samla idéer och kontrollera våra antaganden.

Läs mer om oss