Platform Cooperativism Resource Library

ફિલ્ટર

લક્ષ્ય

વિષય

કો-ઓપ પ્રકાર

ક્ષેત્ર

સ્થાન

બંધારણ

ભાષાઓ

1596 માંથી 2 સંસાધન મેચ થયેલ છે

તમારાં ફિલ્ટર:

બતાવેલ સંસાધનો આમાંથી ઓછામાં ઓછા એક ફિલ્ટર સાથે મેચ થાય છે.

તમામ સાફ કરો

 • We Made A Free Documentary on How to Start a Worker Co-op

  topic: કોઓપરેટિવ પ્રવૃત્તિ
  topic: કોઓપરેટિવ શ્રેષ્ઠ આચરણ
  +5 વધુ
  ફેબ્રુવારી 5, 2020 ઉમેરેલ
 • Platform Cooperativism 2016

  topic: કોઓપરેટિવ પ્રવૃત્તિ
  topic: પ્લેટફોર્મ કોઓપરેટિવિઝમ
  +22 વધુ
  જાન્યુઆરી 18, 2021 ઉમેરેલ